Çelik Konstrüksiyon

ÇELİK YAPILAR

Çelik, taşıyıcı sistem malzemesi olarak betonarme ve ahşaba göre üstün özelliklere sahip bir malzemedir. Ülkemiz topraklarının büyük bir bölümü deprem kuşağında bulunmaktadır. Yaşanmış deprem felaketlerinin insan hayatı ve ekonomik krizler ile ödenmiş ağır sonuçlarını düşünürsek, betonarmeye göre daha elastik, yüksek dayanımlı ve imalat kontrolünün kolay olması gibi birçok üstün özelliği ile çelik, yapı malzemesi olarak tercih edilmesi gereken bir malzemedir.

Çelik taşıyıcı sistemlerle inşa edilen yapılar 80-100 yıl arasında değişen kullanım ömrü boyunca yeni kat çıkılması, belirli bölümlerin kaldırılması veya tüm yapının sökülerek başka bir yere taşınması ve tekrar monte edilmesi gibi değişen ihtiyaçlara doğru tasarlanmak şartı ile kolaylıkla uyum sağlayabilir. Hasar gören ve eskiyen parçaların onarımı, yenilenmesi veya güçlendirilmesi ile de çeliğin tüm işlev ve sağlamlığına yeniden kavuşması sağlanabilir.

Firmamız olarak herhangi bir malzeme kullanılırken onun tüm özelliklerinin iyi bilinmesi, avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin iyi belirlenmesi gerekliliğine inanmaktayız. Her malzemenin her yapı sistemi için uygun olmadığı bilincinde olunmalıdır. O halde, firma olarak çelik konstrüksiyonu önerme nedenlerimizi sıralayalım:

Teknik Avantajlar

Betonarmeye göre çok daha büyük açıklıklar, çok daha küçük ve bol alternatifli kesitlerle kolaylıkla geçilebilmektedir. Böylelikle yapı zati ağırlıkları da daha küçük olacaktır(Örneğin; Betonarme sistemlerde yapı m2 ağırlığı yaklaşık 600kg iken, çelik sistemlerde 60kg'dır.).Bu da yapıya daha düşük deprem yükü geleceği anlamına gelmektedir.

Ayrıca zati ağırlıkların küçülmesi ile temel boyutları da küçülmekte ve daha kötü zeminlerde, daha büyük yapılar inşa edilebilmektedir.

Çelik sünek bir malzeme olması nedeniyle diğer yapı malzemelerine kıyasla büyük bir şekil değiştirebilme kabiliyetine sahiptir. Dolayısıyla deprem enerjisini yutma kapasitesi diğer malzemelere göre daha yüksektir.

Çelik üretimi tüm dünyada uluslararası standartlarla belirlenmiş özelliklerde modern otomasyonlu teknolojik makinelerle çok sıkı kalite testleri altında yapılır. Yapımcı ya da kullanıcı, malzemenin fiziksel özellikleri ile oynayamaz.

Betonun taşınması ve dökülmesi aşamalarında oluşabilecek ve mukavemet kaybına neden olan riskler çelik sistemlerde yoktur.

Çelik kaliteli, uzman işçilik ve özel donanımlı fabrika ya da atölye ön üretimi gerektirir. Gözlemi kolaydır ve bu özellikleri oluşacak hata payını en aza indirir.

Ekonomik Avantajlar

Genel olarak çelik yapıların birim maliyetinin, diğer yapı sistemlerine oranla daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Oysa çelik;

Yapısı gereği yüksek dayanıklılık sağlayan hafif malzeme olduğu için daha az malzeme ve nakliye maliyeti söz konusudur,

Her türlü hava koşulunda uygulanabilir olması ve işçiliğin çok daha kısa sürede tamamlanabilmesi özellikleri ile inşaat süresi diğer yapı malzemeleri ile yapılan inşaatlara göre çok daha kısadır, dolayısıyla yapı daha erken işletmeye açılır,

Malzeme israfı diğer yapı malzemelerine oranla her zaman daha düşüktür,

Hafif olduğu için, kötü zeminlerde bile uygulanabilir, temel maliyeti daha düşüktür,

Küçük kesitlerle büyük açıklık yüklerini taşıması olanaklıdır,

Bu nedenlerden dolayı, çelik yapılar sanıldığının aksine ekonomik bir seçenektir.

Estetik Avantajlar

Değişik çözüm olanakları ve daha küçük kesitler ile tasarıma olanak sağlaması, diğer yapı malzemelerinden daha farklı ve geniş tasarım ayrıcalığı sunar.

Çevresel Avantajlar

Çelik dayanıklı ve tekrar kullanılabilen bir malzemedir. Kullanım amacını kaybeden bir bina taşıyıcı sisteminin sökülmesiyle çıkan malzeme geri kazanılmaktadır ve başka bir yapıda kullanılabilir. Dolayısıyla geçici olarak yapılacak bir yapı için rahatlıkla çelik konstrüksiyon düşünülebilir.

Firmamızın Çelik Yapılar sektöründeki çalışmaları aşağıdaki gruplarda toplanabilir;

Çelik Taşıyıcılı Konutlar, (Ev, Yazlık, İdari Binalar)

Çelik Taşıyıcılı Çatı Sistemleri, ( Uzay Aşıklı, Petek Aşıklı, Hadde Profil Aşıklı Çatı Sistemleri)

Çelik Taşıyıcılı Endüstri Yapıları ( Fabrika, Depo)

Çelik Taşıyıcılı Prefabrik Yapılar (Fabrika, Depo vs. Ağır Prefabrik Yapılar, Betopan ve Alçıpan Takviyeli Hafif Prefabrik Yapılar)

Çelik Taşıyıcılı Özel İmalatlar ( Yapı Güçlendirme, Makine Parkları, Sundurmalar, Silo, Konveyör Sistemleri)

Şirketimiz olarak, bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm çelik yapı proje ve inşaatlarımıza, gerçek kaliteyi yansıttık. Sizlere, depreme karşı dayanıklı bir yapıyı çelik malzemesinin üstün özellikleri ile ekonomik olarak sunmanın bilincinde olan firmamızı inşaatınızın her aşamasında arayabilir proje, müşavirlik, malzeme ve uygulama aşamalarında hizmet alabilirsiniz.